Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 torsdag d. 23.maj kl. 19:00 i forsamlingshuset med fællesspisning for medlemmer kl. 18:00.

Indkaldelse og dagsorden   

Foreløbigt Regnskab  (Det endelige, reviderede regnskab udsendes senere).