REGNSKAB GF14

Årsregnskab for 2013

         

Resultatopgørelse for 2013

     
         

Indtægter:

Leje 2013

           30,268.00

   
 

Forpagtning & forbrug

         146,000.00

   
 

Kontingent

              2,100.00

   
 

Renter

                          -  

   
 

Indtægter i alt

         178,368.00

          178,368.00

 
         

Udgifter:

Renovation

                          -  

   
 

Forsikringer

              6,930.21

   
 

Vedligeholdelse

           77,977.55

   
 

El, gas & vand

           49,156.61

   
 

Telefon & porto

                -321.36

   
 

Andre udgifter

           24,917.46

   
 

Skat

                          -  

   
 

Renter mv.

                 678.00

   
 

Udgifter i alt

         159,338.47

          159,338.47

 
         
 

Årets resultat

 

            19,029.53

 
         

Status pr. 31.12.2013

     
         

Aktiver:

Bank

           45,701.00

   
 

Kasse

                 300.00

   
 

Tilgode

           24,400.00

   
 

Aktiver i alt

           70,401.00

            70,401.00

 
         

Passiver:

Solrød kommune

                          -  

   
 

Modtagne depositum

           25,000.00

   
 

Forudbetalt leje

           20,000.00

   
 

Anden gæld

           16,420.00

   
 

Moms

            -5,452.28

   
   

           55,967.72

            55,967.72

 
         
 

Egen kapital primo

            -4,596.25

   
 

Årets resultat

           19,029.53

   
 

Egen kapital ultimo

           14,433.28

            14,433.28

 
 

Passiver i alt

 

            70,401.00