Regnskab GF-2018

Årsregnskab for 2017
         
Resultatopgørelse for 2017      
         
Indtægter: Leje 2017                             16.030    
  Forpagtning & forbrug                             96.000    
  Kontingent                               1.200    
  Renter                                      -      
  Indtægter i alt                           113.230                          113.230  
         
Udgifter: Renovation                                      -      
  Forsikringer                               5.985    
  Vedligeholdelse                             26.381    
  El, gas & vand                                      -      
  Telefon & porto                                   310    
  Andre udgifter                               9.001    
  Skat                                      -      
  Renter mv.                               1.758    
  Udgifter i alt                             43.436                            43.436  
         
  Årets resultat                              69.794  
         
Status pr. 31.12.2017      
         
Aktiver: Bank                           163.752    
  Kasse                                      -      
  Tilgode                             43.027    
  Aktiver i alt                           206.779                          206.779  
         
Passiver: Solrød kommune                                      -      
  Modtagne depositum                             25.000    
  Forudbetalt leje                                      -      
  Anden gæld                             43.106    
  Moms                              -1.944    
                                66.162                            66.162  
         
  Egen kapital primo                             70.822    
  Årets resultat                             69.794    
  Egen kapital ultimo                           140.616                          140.616  
  Passiver i alt                            206.779  

 

Regneskabet er blevet godkendt af revisorerne uden anmærkninger - se referatet fra Generalforsamling 2018.