Generalforsamling 2017 Regnskab

 

Årsregnskab for 2016

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse for 2016

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

Leje 2016

                       16,000

 

 

Forpagtning

                       96,000

 

 

Kontingent

                         1,500

 

 

Renter

                                -9

 

 

Indtægter i alt

                     113,491

        113,491

 

 

 

 

Udgifter:

Renovation

                                  -  

 

 

Forsikringer

                         8,891

 

 

Vedligeholdelse

                     104,436

 

 

El, gas & vand

                                 -  

 

 

Telefon & porto

                                  -  

 

 

Andre udgifter

                         9,664

 

 

Skat

                                 -  

 

 

Renter mv.

                         1,459

 

 

Udgifter i alt

                     124,449

        124,449

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

         -10,958

 

 

 

 

Balancen pr. 31.12.2016

 

 

 

 

 

 

Aktiver:

Bank

                       97,214

 

 

Kasse

                             300

 

 

Tilgode

                       45,276

 

 

Aktiver i alt

                     142,791

        142,791

 

 

 

 

Passiver:

Solrød kommune

                                       

 

 

Modtagne depositum

                       25,000

 

 

Forudbetalt leje

                                 -  

 

 

Anden gæld

                       58,216

 

 

Moms

                    -11,248

 

 

 

                       71,969

71,969

 

 

 

 

 

Egen kapital primo

                       81,780

 

 

Årets resultat

                     -10,958

 

 

Egen kapital ultimo

                      70,822

70,822

 

Passiver i alt

 

142,791

 

 

 

 

Regnskabet er blevet revideret af de valgte revisorer og godkendt uden anmærkninger.