Regnskab GF16

 

Årsregnskab for 2015

         

Resultatopgørelse for 2015

     
         

Indtægter:

Leje 2015

                             15,760

   
 

Forpagtning & forbrug

                             96,000

   
 

Kontingent

                                   900

   
 

Renter

                                       -  

   
 

Indtægter i alt

                           112,660

                          112,660

 
         

Udgifter:

Renovation

                                       -  

   
 

Forsikringer

                                7,180

   
 

Vedligeholdelse

                             55,868

   
 

El, gas & vand

                                       -  

   
 

Telefon & porto

                                       -  

   
 

Andre udgifter

                             15,751

   
 

Skat

                                       -  

   
 

Renter mv.

                                1,001

   
 

Udgifter i alt

                             79,801

                             79,801

 
         
 

Årets resultat

 

                             32,859

 
         

Status pr. 31.12.2015

     
         

Aktiver:

Bank

                             99,486

   
 

Kasse

                                   300

   
 

Tilgode

                             39,431

   
 

Aktiver i alt

                           139,218

                          139,218

 
         

Passiver:

Solrød kommune

                                       -  

   
 

Modtagne depositum

                             25,000

   
 

Forudbetalt leje

                                       -  

   
 

Anden gæld

                             42,982

   
 

Moms

                            -10,545

   
   

                             57,438

                             57,438

 
         
 

Egen kapital primo

                             48,921

   
 

Årets resultat

                             32,859

   
 

Egen kapital ultimo

                             81,780

                             81,780

 
 

Passiver i alt

 

                          139,218

 

 Regnskabet er dec.2016 blevet revideret af de valgte revisorer med en ubetydelig anmærkning. 
 (Vedr. bilag for kontingent til forsamlingshusforeningen - dette kontingent opkræves elektronisk,
  så der er er intet pair-bilag.)