Generalforsamling 2016

 

 

Solrød Forsamlingshus – Generalforsamling 7. juni 2016 kl. 19:30. 


 For at være stemmeberettiget skal du have betalt kontingent for 2015-2016. Hvis du mangler det, kan du enten henvende dig til kasserer Niels Jørgensen (tlf. +45 2141 5882 eller +45 5614 4429) – eller du kan indbetale via netbank på reg.nr. 2344  konto nr. 5904 358 136  (Nordea Bank)  – kontingentet er på 100 kr./år pr. husstand.

  

Som medlem er du med til at støtte forsamlingshuset og at sikre, at vi stadig har dette samlingspunkt i Solrød Landsby.
Ja – og så er der efter 5 års medlemskab en medlemsrabat ved brug af forsamlingshuset til fester o.lign. (husleje til foreningen bortfalder).

PS: Vær opmærksom på, at der I den husstandsomdelte indkaldelse er der forkert angivelse af hvilke bestyrelsesmedlemmer m.fl. der er på valg . På dagsordenen, der er linket  til nedenfor, er angivet de korrekte personer, der er på valg.