GF-2019 Dagsorden

 

Solrød Forsamlingshus af 1898

 

Ordinær Generalforsamling 

Torsdag d. 13. juni 2019 kl. 20:00

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning

4. Regnskab

5. lndkomne forslag

a.

6. Valg; på valg:

a. Bestyrelsesmedlem       Michael Larsen

b. Bestyrelsesmedlem       Mette Kisling

c. Bestyrelsesmedlem       (*) Repræsentant for Solrød Landsbylaug (Niels Holst)

d. Bestyrelsessuppleant    (*) 

c. Revisor                          (*) Aage Bonnesen    

d. Revisorsuppleant          (*)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

 (*) Ole Rathmann

 (*) Niels Jørgensen

Revisor ikke på valg:        (*) Ole Jørgensen

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skaI være Ole Rathmann (Solrød Byvej 19; Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Forestående driftsregnskab og status vil blive gennemgået af revisorerne.

Bank og kasse vil blive kontrolleret.

 

Kun betalende medlemmer er stemmeberettiget iht. vedtægterne.

(*) Rettet i forhold til husomdelt indkaldelse.