SOLRØD FORSAMLINGSHUS

S-F-Hus-logo-50pctVELKOMMEN TIL SOLRØD FORSAMLINGSHUS HJEMMESIDE.

 SOLRØD FORSAMLINGSHUS er et traditionelt forsamlingshus, og det bliver drevet for at være til gavn og glæde for Solrød Landsby og omegn.

Solrød Forsamlingshus ejes af foreningen bagved: “Solrød Forsamlingshus af 1898”.med CVR nr. 3339 5884. Det overordnede ansvar og den overordnede drift varetages af bestyrelsen, der vælges ved den årlige generalforsamling.  

Forsamlingshusets fremtidige driftsform er i støbeskeen

Vores hidtidige forpagter stopper nu, som det ses nedenfor, så bestyrelsen arbejder hårdt på at finde en ny måde at drive forsamlingshuset videre på. På nuværende tidspunkt undersøges forskellige muligheder, men intet er afgjort endnu. Bestyrelsen lægger imidlertid meget vægt på at huset, i endnu højere grad end tidligere, skal være åbent for  "landsbyarrangementer" af folkelig/kulturel art, sådan som det står i vedtægterne. Har du gode ideer til forsamlingshusets fremtid, eller ser du dig selv som en, der kan bruge forsamlingshuset, kan du kontakte bestyrelsen, se nedenfor. 

Jack & Annemonen stopper

Jack og Annemonen - ved Anne Zuber  og Jack Chmeis - stopper som forpagter i Solrød Forsamlingshus her til sommer. Dette blev med stor beklagelse meldt ud på forsamlingshusforeningens generalforsamling 23.maj. Stoppet som forpagter kommer oven på helbredsproblemer hos den ene af forpagterparret her i foråret, og da der endnu ikke som forventet var kommet nogen afgørende bedring, har Jack & Annemonen besluttet at stoppe som forpagtere. Deres kontrakt udløber således ved udgangen af juli.

Man kan altså ikke længere bestille selskaber eller fester i forsamlingshuset hos dem, men allerede indgåede reservationer vil blive respekteret.

Bestyrelsen vil – i overensstemmelse med hvad der var opbakning til på generalforsamlingen – arbejde på at finde en fremtidig driftsform, der både giver plads til ”landsbyarrangementer” i huset, og til afholdelse af private selskaber og fester under en eller anden form. Med ”landsbyarrangementer” menes, med vedtægternes ord, ”Arrangementer af folkelig/kulturel art”, som folk fra landsbyen, meget gerne fra Landsbylauget, kan stå for. 

 

Kontakt til Forsamlingshus-foreningen.

Har man spørgsmål eller forslag til selve forsamlingshus-foreningen, vedrørende medlemskab eller vedrørende forsamlingshusets fremtid, skal man kontakte bestyrelsen,

     enten formanden: Ole Rathmann, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.    

     eller kassereren    Niels Holst,       Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

For at sikre at forsamlingshuset fremover har en rolle i Solrød Landsby er det vigtigt at der er så bred en medlems-base som muligt. 
Vi opfordrer derfor alle lokale til at melde sig ind i foreningen bag forsamlingshuset - hvis man ikke allerede er medlem. 

Og det sker ved at indbetale det årlige kontingent på 100 kr.   Meld dig ind HER.

Indbetalinger af kontingent på 100 kr. per person til forsamlingshuset skal ske
på bankkonto                  Reg.nr. 2360  - Konto nr. 5 904 358 136  
eller  til                Mobilepay                          nr.  859 191
med angivelse af navn og adresse samt kontingent-år.
Man bedes også registrere sig på http://solrodforsamlingshus.dk/index.php/indmelding

Se mere om forsamlingshuset og foreningen under de tilsvarende menupunkter.

 

 

salenopdkket 800x600

Opdækning til fest

 

solrod-forsamlingshus

Forsamlingshuset med indgang