Budget 2017

Budget for 2017 - Bestyrelsens forslag

         
Resultatopgørelse for 2017      
         
Indtægter: Leje 2016                             16,000    
  Forpagtning                             96,000    
  Kontingent                               1,500    
  Renter                                      -      
  Indtægter i alt                           113,500                          113,500  
         
Udgifter: Renovation                                      -      
  Forsikringer                               9,000    
  Vedligeholdelse                             60,000    
  El, gas & vand                                       0    
  Telefon & porto                                      -      
  Andre udgifter                             15,000    
  Skat                                      -      
  Renter mv.                               2,000    
  Udgifter i alt                             86,000                            86,000  
         
  Årets resultat                              27,500