FORENINGEN BAGVED

Solrød Forsamlingshus ejes af foreningen "Solrød forsamlingshus af 1898", CVR nummer 3339 5884.

Alle beboere eller husstande i Solrød Landsby og omegn kan være medlem af foreningen.

Man indmelder sig i foreningen ved betaling af det årlige kontingent på 100 kr. pr. husstand til bankkonto:

 

                   Reg.nr. 2360   - Konto nr. 5 904 358 136

Husk at tilføje navn og adresse i kommentarfeltet.

 

Foreningen ledes af en bestyrelse. Højeste myndighed er den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen aflægger beretning, og hvor bestyrelsesmedlemmerne vælges ifølge vedtægterne. 

Uden for generalforsamlingen varetager bestyrelsen sammen med forpagteren driften af forsamlingshuset, herunder nødvendige reparationer og vedligehold.