Regnskab GF15

 

 

Årsregnskab for 2014

         
Resultatopgørelse for 2014      
         
Indtægter: Leje 2014                         14,830.00    
  Forpagtning & forbrug                      119,470.87    
  Kontingent                           2,300.00    
  Renter                                        -      
  Indtægter i alt                      136,600.87                      136,600.87  
         
Udgifter: Renovation                                        -      
  Forsikringer                           7,132.40    
  Vedligeholdelse                         53,473.55    
  El, gas & vand                         28,659.05    
  Telefon & porto                                        -      
  Andre udgifter                         11,511.04    
  Skat                                        -      
  Renter mv.                              981.75    
  Udgifter i alt                      101,757.79                      101,757.79  
         
  Årets resultat                          34,843.08  
         
Status pr. 31.12.2014      
         
Aktiver: Bank                         98,923.12    
  Kasse                              300.00    
  Tilgode                         43,961.50    
  Aktiver i alt                      143,184.62                      143,184.62  
         
Passiver: Solrød kommune                                        -      
  Modtagne depositum                         25,000.00    
  Forudbetalt leje                                        -      
  Anden gæld                         68,479.13    
  Moms                              784.82    
                            94,263.95                        94,263.95  
         
  Egen kapital primo                         14,077.59    
  Årets resultat                         34,843.08    
  Egen kapital ultimo                         48,920.67                        48,920.67  
  Passiver i alt                        143,184.62  
         

 

BUDGET for driften af Solrødforsamlingshus i 2015  
           
Resultatopgørelsen for 2015        
           
Indtægter: Leje 2015   15,000    
  Forpagtning + forbrug   120,000    
  Kontigent   2,500    
  Renter   0    
  Indtægter i alt:   137,500   137,500
           
Udgifter: Renovation   0    
  Forsikringer   7,000    
  Vedligeholdelse   70,000    
  El, gas og vand   40,000    
  Telfon & porto   0    
  Andre udgifter   10,000    
  Skat   0    
  Renter mv.   1,000    
  Udgifter i alt:   128,000   128,000
           
  Årets resultat:       9,500