Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen 2022: d. 21. juni kl. 19:30 i forsamlingshuset.

Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2022, har stemmeret.

 

Indkaldelse og dagsorden.

Regnskab 2021 - revideret

Bemærk, at i forhold til sidste udsendelse er regnskabet blevet ændret en smule i forbindelse med revisionen.